ارزش ها

ارزشها

1- از ارزشهای منحصر به فرد این شرکت ارتباطات سازمانی می باشد که با 25 سال سابقه فعالیت با کلیه محافل صنعت خوراک دام و طیور ،وزارت صمت ، وزارت جها د کشاورزی (معاونت امور دام ، سازمان دامپزشکی ،اتاق بازرگانی ) ارتباط صمیمانه ای جهت آگاهی از قوانین و حل هرچه سریعتر مشکلات دارد.

2- واحد تحقیق و توسعه: شرکت رشد دانه خاوران همانند شرکت بهاران شرق و نازدانه خراسان (شرکت های سابق) با محافل علمی و تخصصی مرتبط با صنعت خوراک دام و طیور از جمله معاونت امور دام وزارت جها دکشاورزی ،بخش علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ،موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و دیگر محافل علمی و تخصصی مرتبط با صنعت خوراک دام و طیور بتواند از بهترین تکنولوژی روز دنیا برای بهبود ضریب هضم غذای دام بهترین استفاده را بکند.

3- استفاده از تکنولوژی روز دنیا: امروزه تولید خوراک دام به روشهای قدیمی آسیاب کردن میکس کردن منسوخ شده است با توجه به کم آبی معضل بزرگ جهانی ما باید بتوانیم به روشهای فرآوری بهتر مواد اولیه ضریب هضم رادر شکمبه بالا برده و بتوانیم نتیجه بهتری از محصولات خوراک دام بدست آوریم.