فرآوری

فراوری خوراک

الف) فلیک کردن: امروزه آسیاب کردن جو و ذرت دیگر منسوخ شده با استفاده از دستگاه فلیک میل و بخار ابتدا جو را در مخزن با دمای 130درجه سانتیگراد و رطوبت 18-20درصد به مدت یک ساعت پخت و بعد از پخت کردن آنرا از دستگاه والس عبور داده بصورت ورقه ای ... ادامه مطلب