محصولات

بازرگانی

_

این شرکت علاوه بر تولید خوراک دام و طیور مشغول به فعالیتهای بازرگانی می باشد

بازرگانی خارجی شامل

 • پودر چربی کلسیمی و معمولی وارداتی
 • جوش شیرین ایرانی –چینی
 • متیونین
 • لیزین
 • ترئونین
 • پریمکس دامی وارداتی
 • آنزیمها
 • مکمل اسید چرب های چرب جیره

بازرگانی داخلی شامل تامین نهاده ها

 • ذرت
 • جو
 • کنجاله سویا
 • کنجاله کلزا
 • کنجاله آفتاب گردان
 • کنجاله تخم پنبه
 • سبوس گندم
 • گندم
 • تفاله چغندر
 • تفاله گندم
 • ملاس
 • کنجاله ذرت
 • گلوتن مایع
 • گلوتن جامد
 • پودر چربی داخلی