دینالک محصول شرکت UFAC انگلستان

دینالک یک منبع ارزشمند انرژی است که می تواند با جایگزینی با بخشی از پودر چربی بدلیل داشتن پروفایل اسیدهای چرب بلند زنجیر منحصر به فردی که دارد علاوه بر تامین انرژی به عنوان منبع کافی از اسیدهای چرب امگا 3 و امگا6در عملکردهای متابولیکی اسیدهای چرب نقشی موثر را ایفا کند.

اسیدهای چرب موجود در دینالک به گونه ای فراوری شده اند که ضمن مقاومت در برابر بیوهیدزوژناسیون شکمبه ای به راحتی در روده باریک هضم می شوند.اسیدهای چرب موجود در دینالک در فرآیند فراوری با گلوکز و سایر قندهای محلول ترکیب شده اند که تمام این منابع قابل هضم و میتوانندنیازهای روزانه حیوان را برآورده سازند.

استفاده روزانه 300تا500گرم از دینالک به ازای هر راس می تواند موجب افزایش تولید 2کیلوگرم شیر در روز و افزایش چربی شیر و تاثیر معنی داری بر بهبود راندمان تولیدمثلی وکاهش روزهای باز گله داشته باشد.

این محصول توسط شرکت رشد دانه خاوران نماینده انحصاری شرکت UFAC-UK انگلستان  در بسته های 25 کیلوگرمی  عرضه  میگردد.

اطلاعات انرژی و مواد تشکیل دهنده دینالک

روغن های گیاهی(غیر پالم) 45-55%
روغن ماهی 5-10%
فرآورده جنبی آردگندم 20-15%
سلولز 20-25%
کجاله ساقه بلال 5-15%
کربنات کلسیم 2-5%
کارامل  725میلیگرم/کیلوگرم
آنتی اکسیدان BHA 260 میلیگرم/ کیلو گرم
آنتی اکسیدان BHT 260 میلیگرم/ کیلو گرم
پروپیونیک اسید 2300 میلیگرم/ کیلو گرم
فرمیک اسید 50 میلیگرم/ کیلو گرم
ME  6573 کیلو کالری/ کیلو گرم ماده خشک
NEL 4903 کیلو کالری/ کیلو گرم ماده خشک

پروفایل اسید های چرب (%) 

2.4 (مریستیک) ≤C14:0 Myristic
30.02 (پالمتیک) C16:0 Palmitic
8.53 (استئاریک) C18:0 Stearic
31.08 (اولئیک) C18:1 Oleic
   
4:1 (نسبت امگا3و امگا6) Ω6:Ω3 ratio
9.70 (لینولئیک) C18:2 Linoleic
1.97 (لینولنیک) C18:3 Linolenic
1.17 (ایکوزاپنتانوئیک اسید) C20:5 EPA
   
1.68 (دکوزا هگزانوئیک اسید) C22:6 DHA